лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 5. ЕЛЕКТРОННИЙ РИНОК
НА БАЗІ Iнтернет

 

5.1. Методичні поради до вивчення теми


При вивченні даної теми особливу увагу слід приділити розумінню того, що на сьогоднішній день існує глобальний міжнародний ринок на базі мережі Інтернет. Цей ринок характеризується своїми правилами та принципами торгівлі. Виділяють декілька секторів ринку електронної комерції:

 • сектор роздрібної торгівлі;
 • ринок торгівлі між підприємствами;
 • фінансовий сектор.

Для кращого розуміння процесів, що відбуваються на цих ринках, можна розглянути статистику оборотів ринку електронної комерції (маркетингових агентств IDC, Forester Research та ін.).
Основою для функціонування роздрібного електронного ринку є електронні магазини, для ринку торгівлі між підприємствами (В2В) — різноманітні торгові майданчики, спеціалізовані за галузями промисловості. Обороти фінансового електронного ринку формують, надаючи свої послуги через Інтернет, банки, страхові компанії, а також інші фінансові компанії, наприклад, ті, що забезпечують можливість купівлі-продажу різноманітних фінансових активів через Інтернет.


5.2. Термінологічний словник


Dot com (Дот ком) — компанія, що спеціалізується на Інтернет-комерції. Утворено від слів dot — крапка, com — комерція.
EDI (Electronic Data Interchange) — електронний обмін даними являє собою обмін бізнес-даними стандартизованого формату між торговими партнерами.
EDIFACT (Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport) електронний обмін даними для адмініст­рування, комерції і транспорту. Цей стандарт містить вимоги до даних для здійснення міжнародної торгівлі і визнаний країнами у всьому світі як EDI-стандарт.
E-market maker (Е-маркет-мейкер) — веб-сайти, які зводять разом покупців і продавців певної галузі або сферу бізнесу з метою вилучення з ланцюжка постачання неефективних ланок.
Financial Internet Services фінансові Інтернет-послуги. Широке поширення в Інтернет отримали послуги: Інтернет-банкінг, Інтернет-трейдинг та Інтернет-страхування.
Logistics матеріально-технічне постачання. Всі дії, пов’язані з транспортуванням і зберіганням товарів і послуг.
Trading Partner Agreement угода про торгове партнерство. Документ, який підтверджує досягнення угоди між торговими партнерами по EDI та визначає контрактні питання і протоколи, які регулюють EDI-трансакції.


5.3. Завдання для перевірки знань

  • Сформулюйте основні принципи, які має використовувати електронний ринок.
  • Які основні відмінності та переваги електронного ринку у порівнянні з традиційним?
  • Які існують основні сектори Інтернет-ринку?
  • Визначте особливості та основні показники електронного споживчого ринку.
  • Які існують види фінансових електронних ринків?
  • На основі чого функціонує електронний споживацький ринок?
  • Назвіть дві основні складові електронного магазину.
  • Назвіть програмні засоби, які можуть використовуватися для створення електронного магазину (чи іншої системи для електронної комерції).
  • Які існують принципи ціноутворення на електронному ринку?
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.