лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 4. МАРКЕТИНГ В ЕЛЕКТРОННІЙ КОМЕРЦІЇ

 

4.1. Методичні поради до вивчення теми


Особливе значення в системі маркетингу будь-якого підприємства відіграють маркетингові дослідження — процеси пошуку, збору, обробки даних та підготовки інформації для прийняття оперативних і стратегічних рішень у комерційній діяльності компанії.
Інтернет посідає особливе місце як зовнішнє джерело інформації для маркетингових досліджень. Для пошуку інформації в мережі Інтернет призначені пошукові служби, які можемо умовно розділити на три групи:

  • пошукові сервери;
  • тематичні каталоги;
  • спеціалізовані пошукові служби.

Пошукові сервери зазвичай надають можливість пошуку інформації за заданим користувачем у відповідному полі ключовому слову (групі слів). Для ефективного пошуку можна задавати додаткові параметри відповідно до правил тієї чи іншої системи. Серед найбільш популярних українських пошукових систем можна назвати META (www.meta-ukraine.com), Asearch (http://search.avanport.com/), Ping (www.topping.com.ua), BigMir (www.BigMir.net) та ін.).
Тематичні каталоги мають древовидну структуру та нагадують систему бібліотечних каталогів чи систему класифікації Дьюі (Dewey Decimal Classification System). У тематичних каталогах, як і бібліотечній справі, не існує єдиних стандартів класифікації. Класифікатори створюють співробітники відповідних розділів і служб каталогу. При цьому можуть виділятися такі галузі людської діяльності, як нау­ка, техніка, економіка, політика, спорт та ін. Всередині кожної галузі може йти детальніша класифікація. Серед українських каталогів можна назвати: Український портал (http://www.uaportal.com/), УКРОП (http://www.ukrop.com), Україна в Інтернеті (http://www.silver.kiev.ua), Вебер (http://www.webber.net.ua/), Вибране (http://www.sel.com.ua/), АБО (http://www.abo.com.ua/), UAPort (http://uaport.net/UAcatalog/) та інші — більшість пошукових серверів мають також каталоги.


4.2. Термінологічний словник


Банер графічне зображення (у форматі GIF, JPG, PNG або ін.), розміщується на сторінці Web-видавця і має гіперпосилання на сервер рекламодавця. На сьогодні існує 7 старих стандартних розмірів банерів : 468 x 60 Full Banner, 234 x 60 Half Banner, 120 x 240 Vertical Banner, 120 x 90 Button #1, 120 x 60 Button #2, 125 x 125 Square Button, 88 x 31 Micro Button. А також сім нових стандартів розмірів банерів (120х600, 160х600 пікселів — «хмарочоси», 180х150, 300х250, 336х280, 240х400 пікселів — прямокутники і 250х250 пікселів — вискакуюче вікно pop-up).
Креатив (від англ. creative — творчість) — використання нових, свіжих і неочікуваних творчих рішень маркетологом при розробці реклами, вимірюється ефективністю впливу на користувача.
Медіабаїнг — робота з організаціями-посередниками (реклам­ними агентствами, PR-агентствами, Web-студіями).
Медіапланування передбачає: оцінку параметрів цільової аудиторії; аналіз і вибір тематичних розділів і майданчиків; визначення способів подачі рекламної інформації; визначення середньої кількості показів реклами одному користувачу.
Паблік рилейшнз (PR) супровід — діяльність зі впливу на громадську думку з метою формування і підтримки позитивного іміджу фірми.
Реклама — комерційна пропаганда споживчих якостей товарів та послуг з метою переконання потенційних покупців їх придбати. Реклама включає в себе будь-яку діяльність, завдяки якій потенційні споживачі можуть ознайомитися з підприємством і його товарами, та яка формує позитивне уявлення про них і допомагає продажу. Розрізняють іміджеву реклама та стимулюючу рекламу конкретних продуктів.
Рекламна кампанія — комплекс рекламних заходів, що об’єднані однією метою та розподілені в часі так, щоб один рекламний захід доповнював інший.
Розсиланнярекламні повідомлення, що розсилаються елект­ронною поштою. Рекламний лист може містити як текстову, так і графічну інформацію.
Спам — масова розсилка поштових повідомлень користувачам, що не висловили бажання одержувати подібну інформацію.
CPM (Cost Per Thousand) — оплата реклами за кількістю показу рекламного повідомлення здійснюється на основі цінової моделі вартість доставки рекламного повідомлення тисячі осіб.
CTR (click/throy ratio) — відгук банера: відношення кількості натискань на банер до кількості його показів. Так, якщо банер був показаний на якій-небудь сторінці 1000 разів, а натиснули на нього 50 відвідувачів, то відгук у цьому випадку дорівнює 5%.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.