лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

3.3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт


У лабораторній роботі студенти спеціальності «Економічна кібернетика» самостійно вибирають ПЗ, призначене для захисту інформації в корпоративних мережах та мережі Інтернет, встановлюють його на комп’ютері (комп’ютерах) під час практичних занять.
Наприклад, можна розглянути настроювання ПЗ (ftp://
10.1.1.66/GCIS/Security/NetworkSecurity) або ж антивірусних комплексів (ftp://10.1.1.66/Antivirus/, ftp://10.1.1.66/Avp_nt.ser/,
ftp://10.1.1.66/AVP35/).
В результаті самостійного опрацювання студентом має бути підготовлено звіт з описом основних параметрів настроювання, особливостей функціонування обраного програмного засобу та ін.

3.4. Завдання для перевірки знань


1. Що розуміють під інформаційною безпекою системи електронної комерції?
2. Які існують основні проблеми безпеки інформації в системах елект­ронної комерції?
3. Назвіть рівні, на яких можуть здійснюватися заходи з безпеки сис­тем електронної комерції.
4. Які ви знаєте групи процедурних заходів безпеки.
5. Назвіть основні механізми безпеки систем електронної комерції.
6. Які типи загроз безпеці систем електронної комерції існують?
7. У чому полягає розробка концепції інформаційної безпеки?
8. Назвіть основні групи програмного забезпечення, що може бути використане для захисту систем електронної комерції.

    9. Що таке Firewall? Наведіть приклади.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.