лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

3.2. Термінологічний словник


Authentication (аутентифікація) — перевірка користувач, його ідентифікація. Може бути основана на імені користувача, паролі, сертифікаті та ін.
Certificate (сертифікат) — цифровий документ, що, як правило, використовується для аутентифікації і безпечного обміну інформацією по загальнодоступних мережах, наприклад, Інтернет. В основі механізму сертифікатів лежить застосування відкритих і закритих ключів. Сертифікати, скріплені цифровим підписом центра сертифікації, що їх випустив, можуть видаватися користувачам чи службам (адміністраторам мереж). Формат найчастіше використовуваних сертифікатів визначений в міжнародному стандарті ITU-T X.509.
Certificate authority (центр сертифікації) — засвідчує аутентичність сертифікатів користувачів.
Data encryption — шифрування даних.
Digital signature (цифровий підпис) — засіб підтвердження авторства зашифрованого повідомлення, файла або будь-якої іншої зашифрованої цифрової інформації. Скріплення цифровим підписом має на увазі перетворення інформації і деяких конфіденційних відомостей, якими володіє відправник, на основі певного алгоритму, який називають підписом.
Digital wallet (цифровий гаманець) — програмне забезпечення, що дозволяє клієнту безпечно проводити розрахунки через Інтернет.
е-billing (електронний біллінг) — механізм взаємних розрахунків між банком і клієнтом, який дозволяє одержувати виставлені та відправляти сплачені рахунки за надані послуги в режимі реального часу.
Firewall (брандмауер) — сукупність програмних і апаратних засобів захисту мережі від зовнішніх впливів. Брандмауер блокує безпосередню взаємодію комп’ютерів корпоративної мережі з комп’ютерами зовнішньої мережі, і навпаки. Замість цього здійснюється маршрутизація всіх вхідних і вихідних потоків через проксі-сервер, що знаходиться поза мережею організації. Брандмауери також здійснюють аудит мережевої активності, фіксуючи об’єм трафіка і відомості про спроби несанкціонованого доступу.
online trading/brokerage (онлайн-трейдинг) — віддалене управ­ління торговими (інвестиційними) рахунками за допомогою персонального комп’ютера, мережі та Інтернету або портативних пристроїв (мобільний трейдинг).
Personal finance manager (персональний фінансовий менеджер) — спеціальне ПЗ, що допомагає клієнту спочатку під-
готувати всі необхідні фінансові операції в офлайновому режимі, а потім, підключившись до банківського серверу, виконати їх.
Public key (відкритий ключ) — відкрита (несекретна) частина пари криптографічних ключів, згенерованих за алгоритмом шифрування з відкритим ключем.
Public key cryptography (шифрування з відкритим ключем) — криптографічний метод, в якому застосовується схема двох взаємодоповнюючих ключів: відкритого і закритого. Перший служить для шифрування повідомлення, другий — для розшифровки.

Secure HTТP — захищений протокол HTТP.
SSL (Secure Socket Layer) — найчастіше використовуваний стандарт для забезпечення захищеного з’єднання в Web. Базується на алгоритмі шифрування з відкритим ключем.
SET (Secure Electronic Transactions) — протокол, призначений для гарантування безпеки платежів через мережу Інтернет з допомогою пластикових карток. Передбачає отримання сертифікатів усіма учасниками процесу платежу, використання цифрових підписів та шифрування інформації.
Virual Private Network (віртуальна приватна мережа) це об’єднання локальних мереж або окремих машин, під’єднаних до мережі загального користувача, в єдину віртуальну (накладену) мережу, що забезпечує секретність і цілісність інформації, яка передається мережею.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.