лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 3. БЕЗПЕКА І ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ
ПРИ ЕЛЕКТРОННІЙ КОМЕРЦІЇ

 

3.1. Методичні поради до вивчення теми


Під час вивчення даної теми слід розглянути заходи різних рів­нів, що можуть бути використані для організації захищеної системи електронної комерції:

  • законодавчий (закони, нормативні акти, стандарти та ін.);
  • адміністративний (дії загального характеру організації, що робляться керівництвом);
  • процедурний (конкретні заходи безпеки, що мають справу з людьми);
  • програмно-технічний (для ідентифікації і перевірки автентичності користувачів; управління доступом; протоколювання і аудиту; криптографії; екранування та ін.).

Особливу увагу слід приділити вивченню можливих загроз безпеці систем електронної комерції, а також конкретних механізмів усунення цих загроз.
Необхідно також детально розглянути групи програмних засобів, призначених для організації захисту в мережах (оскільки системи електронної комерції базуються саме на використанні мереж). Так, згідно зі стандартами ISO 15408 та ІSО17799 виділяють такі типи програмного забезпечення, призначеного для захисту інформації в локальних та корпоративних мережах і в мережі Інтернет:
1. Міжмережеві екрани (firewalls) — найважливіший засіб захисту мережі організації. Вони контролюють мережевий трафік, що входить в мережу і що виходить з неї. Використовуючи інтерфейс настройок профілю доступу міжмережевого екрану, є можливість для кожного користувача створити свій профіль, який буде визначати не тільки права доступу цього користувача до мережі Інтернет, але і права доступу до цього користувача з Інтернет. Міжмережевий екран може блокувати передачу в мережу несанкціонованого трафіка та виконувати перевірки трафіка. Добре сконфігурований міжмережевий екран спроможний зупинити більшість відомих комп’ютерних атак.

  • SKIPBridge — система, яка встановлюється на інтерфейсі внутрішня / зовнішня мережа (локальна мережа або комунікаційний провайдер). Забезпечує захист (шифрування) трафіка, що направляється з внутрішньої мережі у зовнішню на основі протоколу SKIP, а також фільтрацію і дешифрування трафіка, який поступає із зовнішньої мережі у внутрішню. IP-пакети, що приймаються із зовнішньої мережі, обробляються протоколом SKIP (розшифровуються, фільтруються відкриті пакети в режимі тільки захищеного трафіка, контролюється і забезпечується імітозахист). Пакети, які пройшли фільтрацію SKIP, за допомогою протоколу IP передаються програмному забезпеченню SKIP-Bridge. Програмне забезпечення вирішує завдання адміністративної безпеки (забезпечуючи пакетну фільтрацію), і потім системи SKIPBridge, який маршрутизує пакети на адаптер локальної мережі.

3. SunScreen — апаратна система захисту локальних мереж. SunScreen — це спеціалізована система захисту, що вирішує зав­дання розвиненої фільтрації пакетів, аутентифікації і забезпечення конфіденційності трафіка. SunScreen не має IP-адреси, тому він «невидимий» із зовнішньої мережі і тому не може бути безпосередньо атакований. Пристрій SunScreen містить п’ять Ethernet-адаптерів, до яких можуть приєднуватися чотири незалежних сегменти локальної мережі і комунікаційний провайдер. Для кожного сегмента забезпечується настройка індивідуальної політики безпеки шляхом встановлення складного набору правил фільтрації пакетів (у напрямі поширення, за адресами відправника / одержувача, за протоколами і додатками, за часом доби і т. д.). Іншою важливою рисою SunScreen є підтримка протоколу SKIP, який, з одного боку, використовується для забезпечення безпеки роботи, управління і конфігурування систем SunScreen, а з іншого — дозволяє організовувати SKIP-захист користувацького трафіка. Використання протоколу SKIP в Screen-системах дає кілька додаткових можливостей. Screen-пристрої можуть інкапсулювати весь зовнішній трафік локальних мереж, які захищаються в SKIP (проводити SKIP-тунелювання). При цьому початкові IP-пакети можуть вміщуватися в блоки даних SKIP-пакетів, а мережеві адреси всіх вузлів внутрішніх мереж можуть бути замінені на певні віртуальні адреси, що відповідають у зовнішній мережі Screen-пристроям (адресна векторизація). В результаті весь трафік між локальними мережами, які захищаються, може виглядати ззовні тільки як повністю шифрований трафік між вузлами Screen-пристроями. Вся інформація, яка може бути в цьому випадку доступна зовнішньому спостерігачеві динаміка і оцінка інтенсивності трафіка, яка, зазначимо, може маскуватися шляхом використання стиснення даних і видачі «пустого» трафіка.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.